Tatijana Ninčević

tatijana-nincevic

Poštovani sadašnji i budući klijenti

Nakon završenog studija medicine radila sam kao liječnik opće medicine pri vojsci. Dugogodišnje iskustvo sticala sam kao liječnik obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao ugovorna liječnica HZZO-a.

Godine 2007. završila sam dvogodišnji tečaj iz akupunkture.

Godine 2018. diplomirala sam na Internacionalnoj Akademiji klasičnu homeopatiju pod vodstvom prof.Georga Vithoulkasa.

Kontinuirano se usavršavam redovitim pohađanjem predavanja, seminara, konferencija, tečajeva i kongresa kako iz konvencionalne, tako i iz homeopatske medicine.

Svake godine učestvujem u edukativnim programima Internacionalne akademije za klasičnu homeopatiju u Grčkoj s prezentacijama pacijenata uživo, a koje pohađaju doktori iz cijelog svijeta.